Spring naar inhoud

Tuin links

Op internet zijn talloze sites te vinden met adviezen en tips voor tuinieren.  Enkele zeer informatieve of inspirerende websites hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Klik op het logo voor de betreffende website.


AVVN
Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. AVVN samen natuurlijk tuinieren maakt zich sterk voor het behoud en uitbreiding van groen in de woonomgeving. In iedere wijk, dorp of stadsdeel in Nederland willen we samen kunnen tuinieren. De leden van ATV Eigen Arbeid ontvangen automatisch De Tuinliefhebber.

Haagse Bond
De Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen: behartigt de belangen van de aangesloten Amateurtuindersvereinigingen op lokaal niveau; spant zich in voor het verkrijgen van geschikte gronden bestemd voor het aanleggen van tuincomplexen met een zo mogelijk permanent karakter; geeft voorlichting en organiseert cursussen betreffende het tuinieren als amateur, alsmede bevorderen, regelen en/of organiseren wij excursies en/of tentoonstellingen op dit gebied; draagt de verantwoordelijkheid voor de administratie aangaande kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

De tuinen van Appeltern
Een site met veel informatie die te maken heeft met tuinieren, waaronder een waardevolle plantenencyclopedie.

Tuinschool online
Met de online tuincursussen van Tuinschool online leer je duurzaam, ecologisch en natuurvriendelijk tuinieren.

Velt
Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Velt is een vereniging voor ecologisch leven en tuinieren en biedt informatie, tips en ondersteuning voor tuinders die op een duurzame manier willen tuinieren.

Al sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor bijen middels:
Het verbieden van bestrijdingsmiddelen met behulp van juridische procedures.
Het organiseren van petities.
Het volgen van de landelijke en Europese politiek.

Al 40 jaar zet de Vlinderstichting zich in voor de vlinders en libellen.

De Bosrand, de leverancier van onze tuinwinkel.

tvwonen/tuinieren met veel tuininformatie

Heel veel tuininformatie