Aan en afsluiten water

De waterleidingen vanuit de centrale waterleiding naar uw tuinhuis zijn erg vorstgevoelig. Daarom sluiten we elk najaar de watertoevoer af om te voorkomen dat er water in de waterleiding achterblijft en de waterleiding daardoor kapotvriest. Via het publicatiebord op het complex en via email zullen we laten weten wanneer de waterkranen afgesloten en weer aangesloten worden. Uitgangspunt is dat het water wordt aangesloten op de eerste maandag in maart en afgesloten op de eerste maandag in december.

In de periode dat het water is afgesloten, kunt u water halen achter De Stal alwaar een waterkraan aanwezig is. Bij vorst sluit deze kraan automatisch af.

Afsluiten van het water op uw tuin
De watertoevoer wordt op twee punten afgesloten: centraal  en in de waterput in uw tuin. Voor dit laatste bent u zelf verantwoordelijk.
De waterleidingen aan het Boudesteinpad en aan het Vinkpad verschillen van elkaar. Onderstaande tekeningen geven aan hoe de waterleiding er in uw waterput uit ziet.

Waterputten op het Piet Vinkpad

WaterputtenPietVinkpad

Waterputten op het Boudesteinpad

WaterputtenBoudesteinpad

Voor de waterputten op beide paden geldt de volgende handelswijze:

  1. Draai de grote blauwe kraan dicht. Deze kraan zorgt ervoor dat het water in uw tuin en huisje wordt afgesloten van de hoofdwaterleiding.
  2. Open de kranen in uw huisje (gootsteen, toilet etc.) en laat al het water weglopen.
  3. Draai daarna het kleine blauwe kraantje in de waterput open. Het is handig om dit water in een bakje op te vangen. Dit is het aftapkraantje om de leidingen op uw tuin leeg te laten lopen en leeg te blazen. Na het leeg laten lopen/doorblazen van de leidingen: sluit u het kleine blauwe kraantje weer! Als de kraan open blijft staan, zou er bij een hoge grond- of regenwaterstand in de waterput vervuild grond- of regenwater in de kraan kunnen komen.
  4. Sluit alle kranen in uw huisje. Mocht de waterleiding onverwacht weer worden aangesloten, dan kan het water tenminste niet onbeperkt uit de kranen lopen.

Let op: in de waterputten zit nog een derde kraan. Een kleine groene kraantje op het Piet Vinkpad en een zwarte kraan op het Boudesteinpad. Blijf hier vanaf. Dat is het controlekraantje dat periodiek gebruikt wordt om te kunnen controleren of de keerklep nog wel naar behoren werkt. Die werkzaamheden zijn voorbehouden aan enkele deskundige door het bestuur aangewezen personen binnen de vereniging. Deze keerklep zorgt ervoor dat eventueel met Legionella besmet of vuil water op uw tuin niet het hele waterleidingnet, dus ook andere tuinen, kan besmetten of vervuilen. Het is dus een bescherming van leden naar elkaar toe. Je wordt hierdoor dus beschermd tegen eventuele besmetting van andere tuinen en andere tuinen worden beschermd tegen een eventuele besmetting die op uw tuin aanwezig is. Een veilig gevoel toch?

Aansluiten van het water op uw tuin
In het voorjaar zal dan weer, als er geen vorstdreiging meer aanwezig is, het water op het complex worden aangesloten. De datum dat dit gebeurt zal ook weer op de diverse mededelingenborden bekend gemaakt worden. Als u daarna weer op uw tuin komt, kunt u de grote blauwe kraan in uw waterput weer geheel opendraaien, zodat u weer water hebt in uw huisje.

Let op: Laat het water 2 minuten doorstromen voordat u het gaat gebruiken. Dit om de eventuele restanten van het stilstaande water in uw leidingen gedurende die wintermaanden weg te spoelen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Reinier Steenbergh op tuin 158.