Ophalen groenafval

Ophaaldagen groenafval

Met de gemeente hebben we de afspraak dat 5 maal per jaar groenafval opgehaald wordt.
Geen ander afval, geen plastic zakken, geen paaltjes, geen planken, geen stenen e.d.

De ophaal momenten zijn de derde donderdag in de maanden maart, april, mei, september en oktober.

De leden kunnen groenafval deponeren op de parkeerplaats vanaf de zaterdag tot en met de woensdag voorafgaande aan de ophaaldag.

Derhalve: