Schema werkbeurten

11-12-2022

Leden zijn tot de leeftijd van 72 jaar verplicht deel te nemen aan algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging volgens een door het bestuur vast te stellen rooster waarvan aantekening wordt gehouden. Het is toegestaan na de 72 jarige leeftijd algemene werkzaamheden te blijven verrichten. Uiteraard geheel vrijblijvend.

De werkploegen zijn belangrijk voor het onderhoud van ons tuinenpark. Hieronder de data t.b.v. de werkploegen. De werktijden zijn van 10:00 u tot 12:00 u. Kom wat eerder dan is er tijd voor een kopje koffie. We verzamelen in of bij De Stal. De werkploegleider zal de indeling van de werkzaamheden met de groep bespreken.

Bent u verhinderd? Klik dan HIER en vul het contactformulier in.

Na afronding van de werkzaamheden moet het gereedschap schoon weggezet worden. Werkploegen starten en eindigen gezamenlijk.