Aansluiten gasflessen

De meeste leden maken gebruik van gasflessen voor koken, warm water of een koelkast. Het is erg belangrijk om voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met een gasaansluiting bij uw tuinhuisje, zowel voor uw veiligheid als voor dat van uw buren.

Gasslang
Gasslangen hebben een beperkte levensduur. Hoewel er geen echte voorschriften bestaan, geldt er wel een nadrukkelijk advies: vervang uw butaangasslang na twee jaar en uw propaangasslang na vier jaar.  Dit omdat de weersomstandigheden, maar ook het doorstromend gas en toevoegingen daarin het rubber kunnen aantasten!

Op de slang staat de productiedatum afgedrukt. Controleer desondanks regelmatig of uw gasslang verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid vertoont. Dan moet u de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, bij twijfel de slang vervangen! In de tuinwinkel kunt u een nieuwe gasslang kopen.

Omdat u rekening moet houden met drukverlies, houdt u de slang zo kort mogelijk. Maar voorkom dat de slang strak komt te staan, gaat knikken of gaat draaien. En erg belangrijk: houd de slang uit de buurt van warmtebronnen.

gasslang-datum gasslang-oud

 

Drukregelaar
Een gasdrukregelaar zorgt voor een constante en juiste werkdruk voor de aangesloten apparatuur. Dit is belangrijk omdat de druk in de gasfles veel hoger is dan de benodigde werkdruk. De druk in de gasfles is afhankelijk van de buitentemperatuur. Hoe warmer het buiten wordt, hoe hoger de druk is in de gasfles. Kies daarom de juiste drukregelaar: 30 of 50 mbar, afhankelijk van het te gebruiken apparaat. Ook de gasdrukregelaar heeft een beperkte levensduur. Het advies is de regelaar voor propaan uiterlijk na 10 (beter is 5) jaar te vervangen. Voor butaan is dit 5 (beter is 3) jaar te vervangen. Op de drukregelaar is de fabricagedatum vermeld! Zorg ervoor dat u elke koppeling goed vastzet met een deugdelijke slangenklem!!

gasdrukregelaarslangenklem

 

Gasflessen
Zet uw gasflessen nooit in uw tuinhuis. Vrijkomend gas zakt naar beneden onder de vloer en kan daar ontploffen. Zet gasflessen nooit in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.  Gasflessen staan het veiligste in een aparte schuur of kist naast uw tuinhuis. Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.

In de tuinwinkel worden gasflessen, drukregelaars en gasslangen verkocht. De meest gebruikte gasfles van 10,5 kg heeft een Shell-aansluiting. De grotere fles van 18 kg heeft een Pol-aansluiting.