Alleen natuurlijke meststoffen

Onze vereniging is zowel plaatselijk, regionaal als landelijk een voortrekker op het gebied van Natuurlijk Tuinieren. We bezitten op dit moment de hoogste waardering met het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Met elkaar houden we de ecologische kringloop en de biodiversiteit in stand. Dat betekent dat we op ons complex alleen met natuurlijke meststoffen werken, zoals koemestkorrels, beendermeel en bloedmeel. Deze natuurlijke meststoffen zijn te koop in onze tuinwinkel.