Bouwcommissie

Voor alle bouwzaken moet u de bouwcommissie raadplegen. Het is niet toegestaan om zonder goedkeuring van deze commissie een nieuw huisje te bouwen, een gereedschapskist, een gaskist, een kweekkas, tuinhekken of een terrasafscheiding te plaatsen. De leden van de commissie beoordelen de bouwplannen op afmetingen, constructie en beoogde plaats van het bouwwerk op de tuin. Aan welke eisen voldaan moet worden staat in het Huishoudelijk Reglement.
Vóór aanvang van de bouw en sloop van het huisje moet de vergunning door de gemeente Wassenaar afgegeven zijn. Pas na goedkeuring van de plannen door onze bouwcommissie kan gestart worden met de bouw of sloop.
De commissie beoordeelt gerealiseerde opstallen: wordt voldaan aan de opgestelde regels. Zij houdt ook oog op achterstallig onderhoud.    

De bouwcommissie kunt u bereiken via, bouwcommissie@eigenarbeid.nl