Inbraken op het complex

BESTUURSMEDEDELING
datum:              12-10-2021
onderwerp:       Inbraken op het complex

Beste leden,

Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat er eind vorige week in tenminste een vijftal tuinhuizen een inbraak heeft plaatsgevonden. De bij ons bekende inbraken concentreren zich allen op het Vinkpad. Dit keer is het niet enkel bij het vervreemden van drank en etenswaren gebleven maar hebben er ook fikse vernielingen met behoorlijke schade tot gevolg plaatsgevonden. Als bestuur zijn wij geschokt door de gebeurtenissen, je blijft immers van andermans spullen af! Wij leven dan ook mee met de betrokken tuinleden.

Als bestuur is voor ons de maat vol. De huidige situatie is dan ook onhoudbaar geworden. Zodoende werken wij momenteel aan vier punten, hiervan geven wij u graag een update:

1. Hekwerk
Naar onze mening voldoet het huidige hekwerk niet meer om ongewenste gasten te weren. We hebben hiervoor bij Heras een offerte opgevraagd en leggen deze komende donderdag voor aan de gemeente. De gemeente is eigenaar van het hekwerk en verantwoordelijk voor het onderhoud. Wij streven naar aanpassingen en/of vervanging.

2. Verlichting op het complex
Onlangs hebben wij een offerte ontvangen voor het plaatsen van verlichting op het complex. Dit betreft verlichting op de paden langs de tuinen. De kosten hiervoor bedragen € 2.700 per lantaarnpaal. Dit betreft lantaarns op zonne-energie. Wij vragen de gemeente donderdag of zij ons hierin kunnen helpen. Zo niet, dan zullen wij hier komende ledenvergadering op terugkomen, om hier budget voor vrij te maken.

3. Plaatsen van camera’s bij toegangshekken
Afgelopen zomer heeft er overleg plaatsgevonden met de politie. De politie geeft aan dat zij het plaatsen van camera’s toejuichen. Dit heeft echter geen afschrikkende werking geven zij aan, maar helpt bij verdachten wel om de zaak rond te kunnen maken. Begin komende maand komt er een deskundige langs die ons adviseert hoe de camera’s te kunnen plaatsen, wat hiervoor nodig is en brengt daarvoor een offerte uit. Deze offerte zal worden besproken op de komend ledenvergadering, om hier budget voor vrij te maken.

4. Fietsenstalling De Landbouw
Met de uitbater van De Landbouw is afgesproken dat de fietsenstalling voor ons toegangshek wordt verplaatst. Dit zal eind van de maand gereed zijn. Dit om het klimmen over ons toegangshek minder makkelijk te maken.

Mocht u ook slachtoffer zijn van een inbraak op uw tuin, doe dan vooral aangifte! Het doen van aangifte is essentieel om de ernst van de situatie inzichtelijk te maken. Komende donderdag zullen wij dit, tijdens het bezoek van onze Stadsdeelwethouder en Stadsdeeldirecteur aan ons complex onder de aandacht brengen. Waarbij wij nadrukkelijk om hulp zullen vragen in deze urgente situatie!

Heeft u vragen over uw verzekering, of komt u er met uw aangifte niet uit, schakel dan met Peter Jongejan via 2pm@eigenarbeid.nl. Hij kan u met raad en daad bijstaan.

Tot slot wensen wij de slachtoffers van de recente inbraken sterkte en hopen dat de afhandeling van de schade soepel zal verlopen. Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.

Namens het bestuur, teken ik,
Met hartelijke groeten,

Dennis van den Oever | voorzitter
voorzitter@eigenarbeid.nl | www.eigenarbeid.nl