Opzeggen tuin

Verkoop van tuinhuis en opstallen

Hieronder leest u de procedure rondom het opzeggen van het lidmaatschap.

1.           Het lidmaatschap wordt per mail opgezegd bij de secretaris. De secretaris bevestigt de opzegging per mail en schrijft in deze mail de voorwaarden waaraan u moet voldoen alvorens taxatie van de tuin en opstallen kan plaats vinden.

2.           Als het vertrekkende lid denkt dat hij aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, kan hij dit aangeven bij de secretaris en levert het vertrekkende lid de sleutels van de tuin in. Er zal dan een bezichtiging van de tuin plaats vinden, waarbij gekeken wordt of de tuin taxatieklaar is. Taxatieklaar is de tuin als hij voldoende onderhouden is, als er geen bouwmateriaal of andere zaken op de tuin liggen en als er geen beplanting op de tuin aanwezig is die volgens de reglementen verboden zijn.
Mocht de tuin niet taxatieklaar zijn, dan wordt het vertrekkende lid daarover geïnformeerd en dient hij de tuin alsnog in een staat te brengen waarop taxatie kan plaats vinden.

3.           Zodra de secretaris het sein taxatieklaar ontvangt, kan de taxatiecommissie aan de slag. De taxatiecommissie taxeert de tuin en opstallen. Dit legt zij vast in een rapport dat verzonden wordt aan de secretaris die dit rapport vervolgens weer met het vetrekkende lid deelt. Na akkoord van het vertrekkende lid, kan uitgifte van de tuin plaats vinden. Uitgifte van de tuin vindt plaats op basis van anciënniteit, wanneer een zittend lid interesse in de tuin vertoont, of op basis van de plek op de wachtlijst in geval de tuin verkocht wordt aan een kandidaat lid. Het vertrekkende lid heeft geen invloed op aan wie de tuin wordt aangeboden.

4.           Eventuele inboedel en zonnepanelen worden niet mee getaxeerd. Deze kunnen verkocht worden door het vertrekkende lid aan het nieuwe lid. Mocht het nieuwe lid daarin geen interesse hebben, dan moeten de tuin en opstallen “schoon” opgeleverd worden en de inboedel en de zonnepanelen worden verwijderd door het vertrekkende lid. Bij het verwijderen van de inboedel en/of zonnepanelen dient eventuele montageschade te worden gerepareerd.

5.           Na overdracht van de tuin, zal de verkoopprijs binnen twee weken aan het vertrekkende lid worden overgemaakt, minus 500 euro borg. Deze 500 euro wordt voor de duur van 6 maanden achter gehouden. Als er geen verborgen gebreken worden geconstateerd, wordt na afloop van 6 maanden de borg door de penningmeester aan het vertrekkende lid overgemaakt.