Opzeggen/opgezegd

Geregeld worden er tuinen opgezegd, die beschikbaar komen voor nieuwe leden.

Zowel nieuwe als vertrekkende leden zijn en blijven van harte welkom bij de vereniging. Als u besluit om u tuin op te zeggen, dan hopen we dat u als bezoeker en donateur betrokken blijft bij de vereniging. Klik HIER om u aan te melden als donateur.

De procedure rondom het opzeggen van het lidmaatschap is als volgt:

 1. U zegt uw lidmaatschap op door middel van het formulier onderaan deze pagina in te vullen en te verzenden. U ziet direct na verzending de ontvangstbevestiging.
 2. U zorgt ervoor dat het tuinhuis opgeruimd en schoon achtergelaten wordt. U zorgt er voor dat de tuin helemaal in orde is, ontdaan van onkruid, losse rommel, etc. Leest u er het Huishoudelijk Reglement op na voor de bijzonderheden. Klik HIER voor o.a. het Huishoudelijk Reglement.
 3. Door het inleveren van de sleutels (tuinhuis, hek en toilet) in de brievenbus bij de Stal geeft u aan dat de tuin en de opstallen klaar zijn voor taxatie.  Zorgt u ervoor dat het tuinnummer aan de sleutel zit om verwarring te voorkomen. Houdt reservesleutels achter de hand. U bevestigt het inleveren van de sleutels in een email aan de taxatiecommissie.
 4. De opzegging wordt bekendgemaakt via het Digitale Publicatiebord en er wordt een foto op de website geplaatst. (Kandidaat)leden kunnen hun belangstelling kenbaar maken. Als zittende leden naar uw tuin willen verhuizen moeten zij dat binnen een termijn van 14 dagen na deze bekendmaking aangeven.
 5. Bestuursleden geven eventueel aanwijzingen als tuin of huis niet op orde is voor taxatie. Indien het vertrekkende lid niet zelf alsnog de tuin en/of tuinhuis op orde brengt, dan worden de kosten van het opruimen in mindering gebracht op de verkoopsprijs.
 6. De tuincontrole- en taxatiecommissie voeren de taxatie uit. Eventuele inboedel en zonnepanelen worden niet mee getaxeerd. Deze kunnen verkocht worden door het vertrekkende lid. Mocht het nieuwe lid daarin geen interesse hebben, dan moeten de tuin en de opstallen “schoon” opgeleverd worden en de inboedel en de zonnepanelen worden verwijderd door het vertrekkende lid. Bij het verwijderen van de inboedel en/of zonnepanelen dient eventuele montageschade te worden gerepareerd.
 7. Als het taxatierapport er is krijgt u dat gemaild en geeft u (uiteindelijk) per email uw akkoord.
 8. Als de tuin getaxeerd is en het taxatierapport is ondertekend, zal een bezichtiging voor geïnteresseerden plaatsvinden. Een uitnodiging voor een bezichtiging vindt plaats op basis van getoonde interesse ongeacht de plaats op de kandidatenlijst.
 9. Als we een koper hebben gevonden laten we het zo snel mogelijk weten.   Uitgifte van de tuin vindt plaats op basis van anciënniteit, wanneer een zittend lid interesse in de tuin vertoont, of op basis van de plek op de wachtlijst in geval de tuin verkocht wordt aan een kandidaat lid. Het vertrekkende lid heeft geen invloed aan wie de tuin wordt aangeboden. 
 10. Het Bestuur bespreekt met de nieuwe eigenaar wat er binnen een te bepalen termijn nog moet verbeteren aan huis of tuin. Na overdracht van de tuin, zal de verkoopprijs binnen twee weken aan het vertrekkende lid worden overgemaakt.
 11. Kandidaatleden die binnen drie jaar geen tuin van hun gading hebben kunnen vinden worden verwijderd van de kandidatenlijst.

Het hele traject duurt doorgaans twee tot drie maanden.

Omwille van de efficiëntie en om de bestuurs- en commissieleden te ontlasten, worden taxaties, bezichtigingen en overdrachten geclusterd als er meerdere tuinen zijn opgezegd.

Uiteraard wordt dit zodanig georganiseerd dat er geen onnodige vertraging zal optreden, het doel is juist om de procedure te versnellen. Het kan dus zijn dat enigszins van bovenstaande volgorde wordt afgeweken.


Na invulling onder op VERZENDEN klikken.

Met het verzenden van dit formulier zeg ik mijn tuin op.

Mocht u huisraad ter overname hebben dan geeft u door middel van dit formulier toestemming om uw e-mailadres en telefoonnummer te delen met een geïnteresseerde. Een nieuwe eigenaar is niet verplicht tot overname, het bestuur is hierin geen partij.