Procedure tuincontrole Atv. Eigen Arbeid

De tuincontrole en hercontrole worden uitgevoerd door de Tuincontrolecommissie. De commissie
staat onder leiding van Pauline van Munster, bestuurslid EA.

 1. Aankondiging tuincontrole ronde in het Digitaal Publicatiebord.

 2. Eerste ronde tuincontrole ruim voor de eerste of na de eerste groenophaal week.
  De data van de groenophaal weken staan vermeld op de website en worden aangekondigd in
  de nieuwsbrief.

 3. E-mail met punten voor verbetering naar betreffende tuin, inclusief concrete toelichting wat
  er wordt verwacht met uiterste deadline vermeld.

 4. Vermelding in Digitaal Publicatiebord dat de controleronde is geweest en dat men de SPAMbox moet controleren op e-mails.

 5. Hercontrole van de aangeschreven tuinen na de eerste ophaalweek van groenafval van dat
  seizoen.

 6. Tweede e-mail met afspraken bij niet nagekomen verbetering aangeschreven tuin,
  voorafgaand aan tweede groenafval ophaalmoment (april & oktober).

 7. Hercontrole van de aangeschreven tuinen na week van het tweede groenafvalmoment.

 8. Derde en tevens laatste e-mail naar aangeschreven tuin met uiterste deadline voor uitvoeren
  van openstaande punten, inclusief benoemen van gevolgen bij het uitblijven van resultaten.

 9. Hercontrole van de aangeschreven tuinen na uiterste deadline.

 10. Gesprek met de tuincontrolecommissie bij niet nagekomen verbetering en/of afspraken.

 11. Hercontrole van de aangeschreven tuinen na deadline van gemaakte afspraken.

 12. Tweede en laatste gesprek met de tuincontrolecommissie bij niet nagekomen afspraken en/of
  verbetering.

 13. Hercontrole van de aangeschreven tuinen na deadline van gemaakte afspraken.

 14. Bij het uitblijven van gewenst resultaat wordt de tuin aangemerkt als probleemtuin en als
  zodanig besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering, waar wordt besloten hoe het
  verdere proces eruit zal zien. Dit proces wordt gecoördineerd door het dagelijks bestuur
  (voorzitter, secretaris en penningmeester)

  06-09-2022