Verzekering

Hier vindt u de belangrijkste zaken over de collectieve verzekering.

Een schadeformulier kunt u HIER downloaden.
Het premietarief kunt u HIER downloaden.
Klik HIER om de verzekering te wijzigen.

Alle vragen, meldingen e.d. over de verzekering bij de 2 penningmeester:  2pm@eigenarbeid.nl.


zicht-logo

Belangrijke informatie over de collectieve verzekering tuinhuizen ATV Eigen Arbeid  polisnummer A00B662607

Voor de tuinhuizen van de leden loopt  een collectieve verzekering via het bestuur met bovengenoemd polisnummer.

Met dit informatieblad laten wij graag weten wat de verzekering inhoudt, hoe deze is samengesteld en welke dekkingen u kunt verzekeren.

De verzekering kent 4 onderdelen om te verzekeren.

1.Brandschade, stormschade, schade door luchtverkeer (zgn 3-in-1  basis-dekking)

2.Inbraakverzekering

3.Glasverzekering tuinhuis en schuur

4.Glasverzekering kas

Voornamelijk de basisverzekering (brand-storm- en vliegtuigschade) moet goed zijn samengesteld om teleurstelling bij schade te voorkomen.

1e   Brand-storm-vliegtuigschadeverzekering

De basisdekking is de verzekering die uw bezit verzekert tegen brandschade, stormschade en schade door luchtverkeer.

Met uw bezit bedoelen wij:

– het huisje, eventueel een schuur en/of een kas

– uw inboedel en tuininventaris

Als u bijvoorbeeld brand krijgt, moet tenslotte alles verzekerd zijn.

Het verzekerde bedrag bestaat dan ook uit de optelsom van de:

-herbouwwaarde van het huisje (+eventuele zonnepanelen)

-herbouwwaarde van de eventuele schuur

-de nieuwwaarde van de eventuele kas

-de nieuwaarde van de gehele inboedel en tuininventaris

Te laag verzekerd?

Het verzekerde bedrag moet voldoende zijn om in geval van totaal verlies alles wat u had opnieuw te kunnen (laten) bouwen en kopen.

Bent u te laag verzekerd? Dan is er sprake van onderverzekering en wordt schade niet volledig vergoed.

Dit geldt als uw bezit volledig verloren gaat, maar ook als u een gedeeltelijke schade heeft.

Schadevergoeding wordt als volgt berekend:

Verzekerd bedrag maal de schade, gedeeld door de werkelijke waarde (minus eigen risico in geval van stormschade, zie onder).

 Te hoog verzekerd?

Als u een hoger bedrag heeft verzekerd dan de werkelijke waarde van uw bezit dan bent u oververzekerd. Ook dit is niet verstandig want u krijgt nooit meer vergoed dan uw schade is!

U betaalt dan onnodig een te hoge premie.

Voor een juiste vaststelling kunt u eventueel bij een leverancier van tuinhuizen navragen wat de huidige herbouwprijs is van uw huisje.

Let er wel op dat dit dan een “kale” prijs is. U moet dan voor de verzekerde som nog rekening houden met eventueel sanitair, keuken, isolatie, kosten voor plaatsing van het huisje en de inboedel etc.

Eigen risico

Bij stormschade geldt  een eigen risico van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,-

Dit wordt in mindering gebracht op de schadeuitkering.

2e    Inbraakverzekering

Inbraak kan worden meeverzekerd. Dit is een dekking voor diefstal uit het huisje en de schuur waarbij sporen van braak moeten zijn toegebracht.

Zowel de braakschade als de vermiste inboedel worden vergoed.

Hier hoeft u niet het totaalbedrag van uw inboedel te verzekeren.

U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren tussen minimaal € 908,- en maximaal € 4.538,=. Schade wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som.

Niet verzekerd zijn:

-Rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur.

-En van 1 oktober tot 1 april is alle audio-visuele en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur inclusief alle toebehoren.

Er is geen eigen risico.

3e Glasverzekering tuinhuis en schuur

Glasschade aan het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd.

Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is gedekt voor zowel enkel als dubbel glas.

Niet verzekerd is: bewerkte of gebogen ruiten, ruiten in balkon- en terrein-afscheidingen, schade tijdens aan- of verbouw en/of zolang het gebouw leegstaat, platglas, glas van kassen als dit niet apart is meeverzekerd volgens het specificatieblad.

Er is geen eigen risico.

 

4e   Glasverzekering kas

Glasschade aan een kas kan ook worden meeverzekerd.

Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is dan verzekerd.

Er is geen eigen risico.

Verzekering aanpassen?

Wilt u uw verzekering aanpassen? Geef dit dan door aan het bestuur.

Zij zorgen er voor dat de wijziging bij ons wordt gemeld. Wij passen de verzekering dan aan.

Tips

-Inbraak is niet altijd te voorkomen.

De meeste complexen liggen vrij afgelegen en voornamelijk in de winterperiode is de sociale controle beperkt.

U kunt het risico minder aantrekkelijk maken door geen waardevolle goederen achter te laten.  Neem zo veel mogelijk mee naar huis!

-Dit geldt ook voor zonnepanelen. We begrijpen dat niet iedereen hier plaats voor heeft, maar als het kan dan vragen wij u dit te doen.

-Zonnepanelen moeten geplaatst zijn volgens de voorschriften van de leverancier op het dak van het huisje. Panelen op palen zijn niet verzekerd!

-Laat gordijnen open en laat zien dat er niets te halen valt!

-Laat geen lucifers, aanstekers of dergelijke achter.

-Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten (ook bovenlichtjes).

-Op deuren bij voorkeur secustrips en dievenklauwen aanbrengen.

-Koper is aantrekkelijk voor dieven. Diefstal gebeurt vaak met grof geweld en herstel kost veel tijd en geld. Dit is op zich al vervelend en al helemaal als de verzekering geen dekking biedt omdat de daders het huisje niet hebben opengebroken en dus niet binnen zijn geweest.

U kunt koperen leidingen vervangen door kunststofleidingen, zoals tyleenslangen. Dit materiaal is voor hen niet te moeite waard.

Door het nemen van een aantal maatregelen kunnen we proberen het risico verzekerbaar en uw verblijf aangenaam te houden.

Zicht B.V.
Postbus 80, 1800 AB Alkmaar , telefoon 072-5024318
E-mail:  volkstuinen@zichtadviseurs.nl


Wat te doen bij schade

Maak foto’s van de inbraakschade

Meldt de inbraak bij de 2e penningmeester van de vereniging op het mail adres
 2pm@eigenarbeid.nl

Doe aangifte bij de politie. Dit kan digitaal op www.politie.nl

Bij schade een schadeformulier invullen en inleveren en met eventuele bijlagen bij de vereniging.