OPGEZEGDE TUINEN

Gemiddeld worden er 15 tuinen per jaar opgezegd. De wachtlijst is zodanig ingesteld, dat de wachttijd niet langer dan twee jaar zou moeten zijn. Als kandidaat-leden binnen drie jaar geen tuin van hun gading hebben kunnen vinden, worden zij van de wachtlijst verwijderd.

Na een opzegging geldt de volgende procedure.

Nadat een tuin is opgezegd wordt deze op de website en in het digitale PUBLICATIEBORD gepubliceerd.

Leden en kandidaat-leden die interesse hebben in een opgezegde tuin, kunnen vervolgens per mail (taxatiecommissie@eigenarbeid.nl), binnen de gestelde reactie termijn, hun interesse kenbaar maken.

Na verstrijken van de reactie termijn wordt de volgorde van toewijzing vastgesteld. Daarbij geldt dat tuinleden die willen verhuizen naar de betreffende tuin voorrang krijgen. Daarna geldt de kandidatenlijst.

Als de tuin getaxeerd is en het taxatierapport is ondertekend, zal een bezichtigingsochtend plaats vinden. 
Een uitnodiging voor een bezichtiging vindt plaats op basis van getoonde interesse en plek op de wachtlijst.

 


Klik voor een plattegrond van het complex op het plaatje

plattegrond-klein


009

Tuin nummer 9 met tuinhuis 20 m2

109
Tuin nummer 109 met tuinhuis 16,3 m2 en kweekkas

027
Tuin nummer 27 met tuinhuis 18,25 m2            VERKOCHT