Praktische informatie

Onze tuinen hebben een gemiddeld oppervlakte van 200 m2. In vrijwel alle tuinen staat een houten of een stenen huisje. De huisjes hebben stromend water en riolering, maar zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet.

luchtfoto tuinvereniging

De grond huurt u van onze vereniging. Het huisje, een eventuele kas, de beplanting en andere zaken neemt u over van de vorige eigenaar en worden uw eigendom. De kosten van het huisje, de bestrating en beplanting kunnen sterk variëren, mede afhankelijk van de ouderdom ervan. We vinden het belangrijk om hierin zo onafhankelijk en transparant mogelijk te handelen. De taxatiecommissie van onze vereniging taxeert daarom de tuin en de opstal. We hebben hiervoor normen vastgesteld die gebaseerd zijn op de aanschafwaarde van materiaal en (jonge) planten. De taxatiecommissie stelt een taxatierapport op van de tuin en de opstal, waarin ook eventuele gebreken aan het huisje zijn opgenomen. Het bestuur biedt vervolgens de tuin tegen het getaxeerde bedrag aan aan het kandidaat-lid met het oudste nummer op de kandidatenlijst. We maken een afspraak met u om de tuin te bekijken en u krijgt hierbij ook het taxatierapport.