LID WORDEN

Lid worden
Wat fijn dat u belangstelling hebt om te gaan tuinieren bij onze vereniging. Het is heerlijk om in verenigingsverband samen te werken met de natuur en we verwelkomen u graag. Als u bent ingeschreven, nemen wij contact met u op voor een nadere kennismaking.

Voordat u zich inschrijft vragen wij uw aandacht voor het volgende:

– U schrijft zich in via de Haagse Bond. Aan het lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden. U leest er HIER alles over. Inschrijving is niet altijd meteen mogelijk omdat er wachtlijsten zijn. Houdt de website van de Haagse Bond in de gaten en neem een abonnement op ons publicatiebord voor de actuele stand van zaken. De wachttijd is ingesteld op twee jaar. Als u na drie jaar geen tuin naar uw zin hebt kunnen vinden wordt u uitgeschreven.

– Onderschat het aantal uren dat het onderhouden van een volkstuin met zich meebrengt nooit. U krijgt 200m in beheer, het onderhoud van graskanten en u draagt bij aan de vereniging. Na overname is er altijd extra werk om huis en tuin op te bouwen of te renoveren. Als alles op orde is reken dan op gemiddeld tien uur per week in het groeiseizoen.

– Aan overname en onderhoud zijn kosten verbonden. De overnamekosten variëren sterk, afhankelijk van de staat van onderhoud en intrinsieke waarde van tuin en opstallen. De jaarlijkse bijdrage varieert ook, reken ongeveer op € 600 per jaar, te betalen aan het begin van het jaar.

– Als aanstaand lid onderschrijft u onze visie, missie en kernwaarden. U houdt zich aan de bepalingen zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

– U wordt lid van een vereniging. Gezellig! Wij zijn een levendige vereniging en organiseren diverse activiteiten. Nieuwe input is altijd welkom en we verwachten dat u vanaf uw inschrijving actief bijdraagt aan de vereniging. Dat kan op verschillende manieren, waarbij we rekening houden met uw competenties. Standaard is dat u deelneemt aan de werkbeurten.